top of page
HEJHEJ.jpg

Om oss

Kvickla ägs av Singleton Applications med organisationsnummer 556927-4797 och startades år 2013.

 
 

Varför finns vi?

Under många år har e-handeln tagit marknadsandelar, vilket har satt stor press på den fysiska butiken.

 

Ny teknik har möjliggjort detta och den fysiska butiken har hamnat på efterkälken.

 

Med Kvickla svänger nu pendeln tillbaks och ger butiken återigen övertaget.

Kvickla är en hybridhandelsapp, ett verktyg skapat för fysiska butiker för att konkurrera mot e-handeln utan start- och investeringskostnader.

bottom of page